Links
Forbund og kreds
       Kolonihaveforbundet i Danmark

       Nordøstsjællandskredsen i forbundet

O
ffentlige myndigheder
       Rudersdal Kommune
      
       Byplanudvalget, Rudersdal Kommune

       Kulturarvsstyrelsen

       Kolonihaver - Naturstyrelsen

Portaler
       Danmarks Haveportal

       Kolonihaveportalen

       Vores kolonihaver


Andre kolonihaveforeninger
             
            H/F Rundforbi

            H/F Vedbæk 
       
            H/F Hestkøbgård, Birkerød

       H/F Stadion, Lyngby

Enkelte haver

       
Slottet i Smørmosen             
           

Kolonihaveforeningen for Nærum og Omegn | 2850 Nærum