Historien » Foreningen
Foreningen
Foreningens historie starter i 1946. Her fødes foreningen den 17. juni på en skiftende generalforsamling på Hotel Nærum. En kolonihaveforening uden jord så dermed dagens lys. Kjeld Lund vælges til foreningens første formand. Det blev formandens og foreningens første og vigtigste opgave at skaffe et passende stykke jord.

I påsken 1948 ved markvejen til Wesselsminde mødtes foreningens bestyrelse med det daværende sogneråd. Sognerådet foreslog at udlægge det dengang ikke-afvandelige markområde nord for Wesselsminde til kolonihaver. Jorden blev udlejet til kolonihaveforeningen foreløbig frem til år 2000 (og langt senere forlænget til 2024).

Forud for mødet i påsken 1948 (ultimo marts) havde Sognerådet allerede bedt havearkitekt C. Th. Sørensen om et projekt til haver. Man kunne i hvert fald fremvise hans forslag, som bestod i en række ellipseformede haver i et grønt område mellem Dyrehaven (mod øst), Politikens feriekoloni (mod syd), og et kommende rækkehuskvarter (mod nord). Med andre ord en kolonihavepark, hvor hver kolonihavelejer kunne være sig selv uden hækfællesskab. Vistnok det første i sin art.

Den 23. maj 1948 blev haveforeningen indviet.
Kolonihaveforeningen for Nærum og Omegn | 2850 Nærum