Især for medlemmer
Denne afdeling af hjemmesiden er forbeholdt medlemmerne af foreningen. Her kan man finde relevant materiale, som f.eks. foreningens vedtægter, referater fra generalforsamlinger, medlemslister  og opslag, som kun vedkommer medlemmerne.

Indbetaling af kontigent
Kontigent er i øjeblikket kr. 1.500, der indbetales 2 gange årligt henholdsvis senest 1. april og 1. oktober.
Indbetaling sker nemmest via netbank. Indbetaling kan ske som bankoverførsel til Danske Bank reg.nr. 0454 kontonr. 7071728

HUSK: Navn og havenummer i tekstfeltet.

Aktuelle dokumenter
Her findes f.eks. indkaldelse til generalforsamling og foreningens gældende vedtægter.

Havesalg
På denne underside opslås haver til salg. Her bliver de annonceret 1 uge før, de tilbydes medlemmer på ventelisten.

Reservation af Fælleshuset
Her findes regler for leje af Fælleshuset og en kalender, der viser hvornår, huset allerede er reserveret.

Arkiv
Her er det meningen af dokumenter (dokumenter og billeder) af ældre dato skal kunne findes. Ofte vil der være tale om indskannede dokumenter fra bestyrelsens arbejde eller f.eks. ældre luftfotos.
Kolonihaveforeningen for Nærum og Omegn | 2850 Nærum | Tlf.: 24413211 |